De EPC-labelpremie van 2021

De Vlaamse overheid heeft energiedoelstellingen vastgelegd voor 2050 waarmee uw EPC wordt vergeleken.
U kan deze bekijken op het EPC +*.
Om aan deze doelstellingen te voldoen geeft de Vlaamse overheid u alvast een duwtje in de rug door middel van de nieuwe Labelpremie.
Deze premie kan vanaf januari 2021 aangevraagd worden bij aankoop van een “niet-energiezuinig” pand dat u nadien renoveert tot een energiezuinig pand binnen 5 jaar.

Welke panden komen zoal in aanmerking?
Men maakt een onderscheid tussen woningen, zoals huizen, en wooneenheden zoals appartementen of studio’s.
Via een recent EPC, dat ten vroegste dateert van 2019, moet aangetoond worden dat de woning een energielabel heeft van E of F.
Voor wooneenheden zoals appartementen is dat een energielabel van D, E of F.

Er zijn natuurlijk enkele voorwaarden waaraan voldaan moeten worden vooraleer u beroep kan doen op deze premie.

Binnen de 5 jaar moet de woning een energielabel van minstens C behalen, hoe beter het uiteindelijke label, hoe groter uw premie.
Voor wooneenheden zoals appartementen moet binnen 5 jaar minstens een energielabel B behaald worden. Ook hier zal uw premie groter zijn indien u een label A haalt.

Dat uw pand na renovatie een beter EPC-label behaald heeft kan enkel bewezen worden met een nieuw energieprestatiecertificaat. Het EPC moet dus opnieuw gemaakt worden binnen de 5 jaar na het eerste EPC, dat aantoont dat u recht heeft op de EPC-labelpremie.

Afhankelijk van het nieuwe label heeft u recht op een premie van €2.500 – €5.000 voor woningen en €2.500 – €3.750 voor wooneenheden.

Beschermde afnemers hebben recht op een hogere premie voor dezelfde renovatiewerken.
Let op, u komt niet in aanmerking voor de labelpremie indien u reeds beroep heeft gedaan op de totaalrenovatiebonus.

Meer weten over deze premie?
Neem zeker eens een kijkje op de site van de Vlaamse overheid op: https://www.vlaanderen.be/epc-labelpremie-bij-energierenovatie of contacteer ons!

*Voor meer info over het EPC+, kan je het beschikbare artikel lezen bij “Lees meer”.

Meer info over dit artikel?

Menu