EPC Gemeenschappelijke delen van appartementen

Vanaf 2022 dienen gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen over een EPC te beschikken. Ter voorbereiding mag dit EPC opgemaakt worden vanaf 2020.
Dit EPC is verplicht onafhankelijk van de verkoop of verhuur van panden binnenin het gebouw.

Het is dus noodzakelijk om over een certificaat te beschikken vanaf 01/01/2022 voor elk appartementsgebouw waar minstens twee residentiële eenheden aanwezig zijn.
Deze eenheden moeten een eigen afsluitbare toegang hebben naar een gemeenschappelijke circulatieruimte, openbare weg of erf.

Indien het gaat over een nieuwbouwappartement, moet het EPC-gemeenschappelijke delen pas opgesteld worden 10 jaar na het verkrijgen van een stedenbouwkundige vergunning of de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen.
Zelfs wanneer er in die 10 jaar energetische aanpassingen zijn uitgevoerd, Bent u nog steeds vrijgesteld voor het opmaken van een EPC gemeenschappelijke delen.

Het energieprestatiecertificaat omvat onder meer het dak, gemeenschappelijke ruimtes, gemeenschappelijke verwarming, buitenmuren en vanaf vijf eenheden ook de verlichting van de circulatieruimten.

Ook dit certificaat is 10 jaar geldig. Echter zijn hier de regels op het verval strenger dan bij de residentiële en kleine niet-residentiële EPC’s. Hier vervalt het EPC wanneer:

 • Minstens 15% van de schildelen van het beschermd volume vervangen of extra geïsoleerd worden. Onder schildelen verstaan we:
  • Dak
  • Buitenmuren
  • Onderste vloer
  • Openingen (vensters, deuren, …) van de gemeenschappelijke ruimtes.
 • Wanneer de collectieve installaties vervangen of vernieuwd worden.
  Dit omvat:

  • Collectieve installaties van ruimteverwarming
  • Collectieve installaties van productie sanitair warm water
  • Collectieve installaties van koeling
  • Collectieve installaties van ventilatie
  • Installaties op zonne-energie (vervangen van omvormers bij PV-installaties niet meegerekend)

 

Wanneer het EPC gemeenschappelijke delen vervalt dient dit opnieuw uitgevoerd te worden binnen één maand na het verval van het eerder certificaat of binnen 6 weken na het eindigen van werken (in het geval van de 15%-regel).

 

 

Meer info over dit artikel?

Menu