EPC Kleine niet-residentiële gebouwen

Sinds begin 2020 dienen kleine niet-residentiële units ook te beschikken over een EPC.

Kleine niet-residentiële panden worden niet gebruikt als verblijfplaats maar dienen eerder voor een professionele activiteit uit te voeren. Denk maar aan een kantoor, bakkerij, kapperszaak, horeca of een handelspand.
De ruimte moet zelfstandig kunnen functioneren in het uitoefenen van de hoofdactiviteit zonder gebruik te maken van een aangrenzende woning.
Ook dit EPC dient u te hebben voor een pand te koop of te huur gesteld wordt en is tien jaar geldig.

Net zoals bij residentiële panden houdt deze EPC-rekening met de gevels, daken, vloeren, ramen, …
Het enige verschil tussen deze twee is dat erbij niet-residentiële gebouwen rekening gehouden wordt met de aanwezige verlichting.

 

Onder volgende voorwaarden bent u gebonden een EPC Kleine niet-residentiële units te hebben bij verkoop of verhuur.

  • Panden met een vloeroppervlakte kleiner of gelijk aan 500m²
  • Units moeten autonoom kunnen functioneren
  • De unit is niet bewoond
  • Niet-residentiële panden in hetzelfde gebouw mogen samen niet groter zijn dan 1000m² onafhankelijk van de toepassing van dat pand.

 

Er bestaat de kans dat u deze ruimte kan combineren met het EPC van uw residentieel pand.
Wanneer bijvoorbeeld een kappersatelier geïntegreerd is in een woning kan er gekozen worden om deze ruimte te integreren in het residentiële EPC in plaats van twee afzonderlijke EPC’s op te stellen.

Hier zijn echter enkele voorwaarden aan verbonden waar men aan moet voldoen.

  • Het residentiële deel alsook het niet-residentiële deel zullen als één geheel verkocht of verhuurd worden
  • Er is directe toegang tussen beiden units
  • Het volume van de niet-residentiële ruimte is kleiner dan dat van het residentiële pand
    En het volume van de niet-residentiële unit moet kleiner zijn dan 800m³

 

Bent u niet zeker of uw pand een EPC kleine niet-residentiële units nodig heeft?
Aarzel niet om uw vraag te stellen via ons formulier.

Meer info over dit artikel?

Menu