Wat als ik geen EPC laat maken?

Er zijn verschillende controles op de aanwezigheid van het EPC.
Zo heeft een notaris meldingsplicht bij het ontbreken van een EPC bij de verkoop.

Ook voert het Vlaams Energie Agentschap (VEA) controles uit of er al dan niet een energieprestatiecertificaat (EPC) aanwezig is, of deze correct ingevoerd is en of de advertentieverplichting is nageleefd.

Indien er geen EPC aanwezig is, kunt u een geldboete riskeren tussen €250 en €5000.
Na deze geldboete dient u alsnog over een EPC te beschikken.

Als de advertentieplicht niet is nageleefd kan het VEA een boete van €250 – €5000 eisen.

Meer info over dit artikel?

Menu